Koolgewassen

4 soorten

Biologische zaden van DE BOLSTER


KOOL TELEN: WAAR MOET U AAN DENKEN?

Groeien als kool is een uitdrukking die de meeste mensen wel kennen. Deze uitdrukking doet geloven dat kool altijd snel en eenvoudig groeit. Dat is niet helemáál waar: het telen van kool is toch wel een vak apart. Of kool goed en snel kan groeien, hangt onder andere af van de grondsoort die gebruikt wordt. Voorbeeld: op kleigrond lukt het meestal prima. Op zandgrond of andere lichtere grondsoorten is “het groeien als kool” echter niet altijd vanzelfsprekend. Voldoende bemesting is in ieder geval belangrijk. Daarnaast kunnen ook andere zaken meespelen in het minder snel groeien van kool. Een goed voorbeeld hiervan is knolvoet. Knolvoet kun je zien als een koolziekte. Hoe weet u of er sprake is van knolvoet? Dat is te zien aan de sterk opgezwollen wortels. Om knolvoet te voorkomen, dient er altijd een ruimte vruchtwisseling toegepast te worden. Een beetje kalk toedienen in het plantgat van de koolgewassen heeft ook een positief effect, maar dit lost doorgaans niet alle problemen op.

View: